วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ก่อนสิ้นปี

วันที่ 21  ธันวาคม 2553 นายเสห์  ขวัญคง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ก่อนสิ้นปี พ.ศ.2553  โดยมีรายละเอียดการประชุม คือ  การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง  ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันได้มีการแข่งขันจำนวน 6  รายการ ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ  แชร์บอล และ เปตอง  ในงานนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง  พร้อมคณะครูเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น