วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำคม วันนี้

พอยามมีผีผอมตอมกันแด
พอโลงแตกผีอ้วนชวนกันหนี
กูมีมั่งมึงมั่งงก็ยังดี
พอมึงมีเสือกแอบแดกกูแปลกใจ

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เลือกตั้ง นายก อบจ. แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 30  มกราคม 2554  ครู พชร  ศิะวรรณโณ  ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ศศช.บ้านแม่กองแป   ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  ในงานนี้ มีลูกเสืออาสาสมัคร กกต.มาช่วยงาน เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย  ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งมี ดังนี้
1. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง   ได้แก่ นายพชร  ศิละวรรณโณ
2. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
    (2.1)  ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  ได้แก่  นายประสิทธิ์  ศรีบุญเรือน
    (2.2)  กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่
              1)  นายอัสดง  มะโนธรรม        2) นายบัญชา  กมลศรี
              3)  นางสาวภัณฑิรา   สุขขา     4)  นายบรรพต  ไชยสวัสดิ์
              5)  นายบรรเทิง  ฤกษ์ถนอมศรี 6) นางโสภา  ศรีบุญเรืองวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เชิญชมกีฬาภายใน "โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ - ใต้ เกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

คณะครู โรงเรียนบ้านแม่นาจางและโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  เชิญชมกีฬาภายใน "โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ - ใต้ เกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจาง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม  2553  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่นาจาง  รับชมการแข่งขันกีฬา 5  ชนิดกีฬา คือ  กรีฑา  ตะกร้อ  ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล  และเปตอง รับประกันคุณภาพโดย  ผอ.สายัญ  โพธิ์สุวรรณ์ ทีมงาน ครูจุก หนองม่วน  ครูสมนึก จันทรา กอกหลวง และครูเดี่ยว อินเตอร์เทนร์เมนส์วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ก่อนสิ้นปี

วันที่ 21  ธันวาคม 2553 นายเสห์  ขวัญคง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ก่อนสิ้นปี พ.ศ.2553  โดยมีรายละเอียดการประชุม คือ  การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง  ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันได้มีการแข่งขันจำนวน 6  รายการ ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ  แชร์บอล และ เปตอง  ในงานนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง  พร้อมคณะครูเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
    ร่วมชมการแข่งขันกีฬา จำนวน  5  ชนิดกีฬา
1. กรีฑา
2. ฟุตบอล 7 คน
3. ตะกร้อ
4. แชร์บอล
5. เปตอง
    และยังมีการแข่งขันกีฬานัดพิเศษ ระหว่างครูในศูนย์เครือข่ายแม่นาจางฯ กับกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานเลี้ยงส่งครูกรรณิกา ปันทวัง

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านแม่ขีดจัดงานเลี้ยงส่งครูกรรณิกา  ปันทวัง ซึ่งจะได้ไปดำรง ตำแหน่งครู ณโรงเรียนบ้านแม่ขาน  ตำบลหมอกจำแป๋  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในงานมีครู ในศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง มาร่วมมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาสีโรงเรียนบ้านแม่ขีด ปี 2553

โรงเรียนบ้านแม่ขีดได้จัดกีฬาสี ประจำปี 2553 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2553 โดยในงานนี้ นายเสน่ห์ ขวัญคง ประธานศูนย์ฯแม่นาจาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธี เปิด และนายคุนากร  พิทักษ์ชลทาน กำนันตำบลแม่นาจาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน  รวมทั้งยังมีคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือและ โรงเรียนบ้านหนองม่วน มีครูต่าย  ครูเดี่ยว  ครูโอ๋ มาช่วยตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย

ประธานศูนย์ฯ คนกลาง มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
กำนันเสื้อเหลืองมอบรางวัลชนะเลิศถ้วยรวม

ครูเดี่ยว ถ่ายรูปกับนักเรียน

                                                            คณะครูถ่ายรูปหมู่ ร่วมกัน