วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
    ร่วมชมการแข่งขันกีฬา จำนวน  5  ชนิดกีฬา
1. กรีฑา
2. ฟุตบอล 7 คน
3. ตะกร้อ
4. แชร์บอล
5. เปตอง
    และยังมีการแข่งขันกีฬานัดพิเศษ ระหว่างครูในศูนย์เครือข่ายแม่นาจางฯ กับกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น