วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เชิญชมกีฬาภายใน "โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ - ใต้ เกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

คณะครู โรงเรียนบ้านแม่นาจางและโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  เชิญชมกีฬาภายใน "โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ - ใต้ เกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจาง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม  2553  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่นาจาง  รับชมการแข่งขันกีฬา 5  ชนิดกีฬา คือ  กรีฑา  ตะกร้อ  ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล  และเปตอง รับประกันคุณภาพโดย  ผอ.สายัญ  โพธิ์สุวรรณ์ ทีมงาน ครูจุก หนองม่วน  ครูสมนึก จันทรา กอกหลวง และครูเดี่ยว อินเตอร์เทนร์เมนส์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น