วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ต้อนรับ ผอ.ใหม่ โรงเรียนบ้านแม่ขีด

วันที่ 7  กันยายน  2553  โรงเรียนบ้านแม่ขีด ได้มีการเลี้ยงต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ คนใหม่ คือนายอนุวัฒน์  มังธานี  ซึ่งท่าน ได้รับแต่งตังให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขีด  โดยในงานได้มี นายสเน่ห์  ขวัญคง  ประธานศูนย์เครือข่ายให้การต้อนรับ   พร้อมด้วยคณะครูในศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง ทุกคน  และแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งในครั้งนี้
ประธานศูนย์ฯแม่นาจาง(ซ้าย)  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผอ.ใหม่ (ขวา)
ผอ.อนุวัฒน์  มังธานี  ให้โอวาส เนื่องในงานรับตำแหน่งใหม่
 
ครูดีศรีแม่นาจาง ร่วมงานด้วย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2553

    ศูนย์เครื่อข่ายพัมนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2553  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7  กันยายน 2553  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ขีด ซึ่งในงานนี้ ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2553
    ในงานนี้ ได้มีนายสเน่ห์  ขวัญคง  ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง  เป็นประธานเปิดงาน
ผอ.เสน่ห์  ขวัญคง  ประธานศูนย์ฯ
เปิดการประชุมก่อนแข่งงานศิลปหัถกรรม
กรรมการตัดสินวาดภาพจาก ช่างเคิ่ง
ครูต่ายคน หล่อ
กรรมการตัดสินตอบคำถามสุขภาพ
ครูเดี่ยว  แม่ลา