วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เชิญชมกีฬาภายใน "โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ - ใต้ เกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

คณะครู โรงเรียนบ้านแม่นาจางและโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ  เชิญชมกีฬาภายใน "โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ - ใต้ เกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจาง  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม  2553  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่นาจาง  รับชมการแข่งขันกีฬา 5  ชนิดกีฬา คือ  กรีฑา  ตะกร้อ  ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล  และเปตอง รับประกันคุณภาพโดย  ผอ.สายัญ  โพธิ์สุวรรณ์ ทีมงาน ครูจุก หนองม่วน  ครูสมนึก จันทรา กอกหลวง และครูเดี่ยว อินเตอร์เทนร์เมนส์วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ก่อนสิ้นปี

วันที่ 21  ธันวาคม 2553 นายเสห์  ขวัญคง ประธานศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ก่อนสิ้นปี พ.ศ.2553  โดยมีรายละเอียดการประชุม คือ  การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง  ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันได้มีการแข่งขันจำนวน 6  รายการ ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ  แชร์บอล และ เปตอง  ในงานนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ แม่นาจาง  พร้อมคณะครูเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
    ร่วมชมการแข่งขันกีฬา จำนวน  5  ชนิดกีฬา
1. กรีฑา
2. ฟุตบอล 7 คน
3. ตะกร้อ
4. แชร์บอล
5. เปตอง
    และยังมีการแข่งขันกีฬานัดพิเศษ ระหว่างครูในศูนย์เครือข่ายแม่นาจางฯ กับกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน