วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานเลี้ยงส่งครูกรรณิกา ปันทวัง

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านแม่ขีดจัดงานเลี้ยงส่งครูกรรณิกา  ปันทวัง ซึ่งจะได้ไปดำรง ตำแหน่งครู ณโรงเรียนบ้านแม่ขาน  ตำบลหมอกจำแป๋  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในงานมีครู ในศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง มาร่วมมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาสีโรงเรียนบ้านแม่ขีด ปี 2553

โรงเรียนบ้านแม่ขีดได้จัดกีฬาสี ประจำปี 2553 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2553 โดยในงานนี้ นายเสน่ห์ ขวัญคง ประธานศูนย์ฯแม่นาจาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธี เปิด และนายคุนากร  พิทักษ์ชลทาน กำนันตำบลแม่นาจาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน  รวมทั้งยังมีคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือและ โรงเรียนบ้านหนองม่วน มีครูต่าย  ครูเดี่ยว  ครูโอ๋ มาช่วยตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย

ประธานศูนย์ฯ คนกลาง มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
กำนันเสื้อเหลืองมอบรางวัลชนะเลิศถ้วยรวม

ครูเดี่ยว ถ่ายรูปกับนักเรียน

                                                            คณะครูถ่ายรูปหมู่ ร่วมกัน