วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานเลี้ยงส่งครูกรรณิกา ปันทวัง

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านแม่ขีดจัดงานเลี้ยงส่งครูกรรณิกา  ปันทวัง ซึ่งจะได้ไปดำรง ตำแหน่งครู ณโรงเรียนบ้านแม่ขาน  ตำบลหมอกจำแป๋  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในงานมีครู ในศูนย์เครือข่ายแม่นาจาง มาร่วมมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น