วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาสีโรงเรียนบ้านแม่ขีด ปี 2553

โรงเรียนบ้านแม่ขีดได้จัดกีฬาสี ประจำปี 2553 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2553 โดยในงานนี้ นายเสน่ห์ ขวัญคง ประธานศูนย์ฯแม่นาจาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธี เปิด และนายคุนากร  พิทักษ์ชลทาน กำนันตำบลแม่นาจาง ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน  รวมทั้งยังมีคณะครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือและ โรงเรียนบ้านหนองม่วน มีครูต่าย  ครูเดี่ยว  ครูโอ๋ มาช่วยตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย

ประธานศูนย์ฯ คนกลาง มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
กำนันเสื้อเหลืองมอบรางวัลชนะเลิศถ้วยรวม

ครูเดี่ยว ถ่ายรูปกับนักเรียน

                                                            คณะครูถ่ายรูปหมู่ ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น