วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2553

    ศูนย์เครื่อข่ายพัมนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ประจำปี 2553  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7  กันยายน 2553  ณ  โรงเรียนบ้านแม่ขีด ซึ่งในงานนี้ ได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปี 2553
    ในงานนี้ ได้มีนายสเน่ห์  ขวัญคง  ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่นาจาง  เป็นประธานเปิดงาน
ผอ.เสน่ห์  ขวัญคง  ประธานศูนย์ฯ
เปิดการประชุมก่อนแข่งงานศิลปหัถกรรม
กรรมการตัดสินวาดภาพจาก ช่างเคิ่ง
ครูต่ายคน หล่อ
กรรมการตัดสินตอบคำถามสุขภาพ
ครูเดี่ยว  แม่ลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น